ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมพัฒนา เรื่อง “การเชื่อมโยงการทำงานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมพัฒนา เรื่อง “การเชื่อมโยงการทำงานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ” ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์