ถาม-ตอบ (Q & A)

หน้าแรก ฟอรั่ม

คำถามที่พบบ่อย

1. เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในช่วงใด
ตอบ  ช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
2. อายุที่จะเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 1 คือเท่าใด
ตอบ 3 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
3. ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ สามารถศึกษาขั้นตอนได้ที่ เมนู บริการ --> คู่มือ/มาตรฐานการบริการ
หรือคลิกที่นี่ หรือติดต่อที่ห้องสำนักงาน
4. จะชำระค่าเทอมได้อย่างไร
ตอบ สามารถศึกษาขั้นตอนได้ที่ เมนู บริการ --> คู่มือ/มาตรฐานการบริการ
หรือคลิกที่นี่ หรือติดต่อที่งานการเงิน ห้องสำนักงาน
5. หากต้องการขอตรวจสอบวุฒิต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ สามารถศึกษาขั้นตอนได้ที่ เมนู บริการ --> คู่มือ/มาตรฐานการบริการ
หรือคลิกที่นี่ หรือติดต่อที่ห้องสำนักงาน

ติดต่อเรา