ข้อมูลพื้นฐาน

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720030
รหัส Smis 8 หลัก :
  10030012
รหัส Obec 6 หลัก :
  720030
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลวัดนางนอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANWATNANGNONG 
ที่อยู่ :
 เลขที่ 74
แขวง :
  บางค้อ
เขต :
  เขตจอมทอง
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10150
โทรศัพท์ :
  0-2468-2653
โทรสาร :
  028763236
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2498
อีเมล์ :
  anubanwatnangnong_school@awnn.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กรุงธนบุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จอมทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  6 กม.
ติดต่อเรา