พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง นำโดย นางสาวสันถวันท์ พยาเลี้ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางดารณี คุณอนันต์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ดร.พีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง นางสาวสันถวันท์ พยาเลี้ยง
นางสิรินภา ยินดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางดารณี คุณอนันต์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

Read more

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง นำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) จากอมรินทร์ทีม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

Read more

การมอบเงินค่าอาหารกลางวัน แจกอาหารเสริม (นม) และรับเอกสารใบงานจากนักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ดำเนินการมอบเงินค่าอาหารกลางวัน แจกอาหารเสริม (นม) และรับเอกสารใบงานจากนักเรียนและผู้ปกครอง โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
อย่างเคร่งครัด

Read more

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน และปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของทุกระดับชั้น

จำนวนผู้เช้าชม : 13

Read more

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมพัฒนา เรื่อง “การเชื่อมโยงการทำงานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ”

สำนักงานเขตพื้นที่กา

Read more