ประกาศเลื่อนการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนตราสมอ

******* ประกาศเลื่อนการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนตราสมอ
จากกำหนดการเดิม วันที่30 เม.ย.- 1 พ.ค.64 เป็นวันที่ 9-10 พ.ค.64 เวลา 08.30-13.00 น.
หมายเหตุ สินค้าอื่นๆยังจัดจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ทาง เพจ facebook ของโรงเรียนตามเดิค่ะ โดยผู้ปกครองสามารถเข้ามาสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 พ.ค. 64
ขอบคุณค่ะ