ปฏิทินกำหนดการสอบ ภาคเรียนที่2/2563 และกำหนดการเปิด-ปิดเรียน