การตรวจเยี่ยมสนามสอบ o-net โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

วันนี้ ( 13 มีนาคม 2564) สนามสอบ o-net  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองรับการตรวจเยี่ยม จากท่าน ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นางฆอนิมะห์ พูลสุข รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดร.รัชนีวัลย์ จุลบาท ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…