ประชุมคณะครูฝ่ายบริหารวิชาการ ประธานสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อกำหนดแนวทางเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ดูรูปภาพเพิ่มเติม&#8

Read more

ร่วมส่งมอบชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย ให้โรงเรียนวัดชนะสงคราม

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 นางดารณี คุณอนันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง พร้อมด้วยนางสาวสันถวันท์ พยาเลี้ยง และนางสิรินภา ยินดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ให้ความอนุเคราะห์บริจาคโต๊ะ…

Read more

ขอขอบคุณ คุณสำเริง มนูญผล มอบทุนปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คุณสำเริง มนูญผล รองประธานกรรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน…

Read more

ประกาศกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ถึงจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จำนวนผู้เช้าชม : 22

Read more

รับมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด “โครงการแบ่งปันน้ำใจมอบคอมพิวเตอร์“

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง พร้อมด้วยคณะครู ได้เดินทาง
ไปรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Read more

โครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก “สังคมหัวแข็ง ปี5”

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้รับรางวัล “โรงเรียนหัวแข็ง ระดับ B ดีเด่น “ ในการเข้าร่วมโครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก “สังคมหัวแข็ง ปี 5” กิจกรรมโรงเรียนหัวแข็ง “ครู สร้าง ได้” และได้รับรางวัลพิเศษ สำหรับ “ครู” ผู้ทุ่มเท…

Read more

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ซึ่งได้รับ…

Read more

ดำเนินการแจกเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา​ 2564​

วันที่ 8-11 มิถุนายน 2564 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ดำเนินการแจกเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา​ 2564​ พร้อมทั้งแจกนมโรงเรียนให้สำหรับนักเรียนทุกคนเพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนม…

Read more