รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลการทดสอบการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบทั้งสิ้น 134คน แยกเป็นรายด้าน

admin

6 พฤษภาคม 2021

ร่วมแสดงความยินดี และมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่นักเรียนชั้น ป.6 ที่ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 2563

วันที่ 26 เม.ย. 64 นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง พร้อมด้วยนางสิรินภา ยินดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ

admin

30 เมษายน 2021

รายงานผลการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 มี 4 รายวิชา คือ…

admin

21 เมษายน 2021

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง มีนักเรียนชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าสอบทั้งหมด 135 คน คะแนนผลการประเมินความสามารถในการอ่าน

admin

21 เมษายน 2021

อ.ว.น.คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 และชมเชย การประกวดบรรยายธรรมระดับภาค

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เด็กหญิงฐิติมา ช่วยรักษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1…

admin

28 มีนาคม 2021

ร่วมแสดง “ระบำดอกบัว” ฉลองสมโภช “วิหารพระสารีริกธาตุและบูรพาจารย์”

วันที่ 17 ธ.ค. 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง นำโดย นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวสันถวันท์ พยาเลี้ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะนักเรียนเข้าร่วมแสดง “ระบำดอกบัว” ในงานฉลองสมโภช “วิหารพระสารีริกธาตุและบูรพาจารย์” ณ วัดนางน…

admin

18 ธันวาคม 2020

เด็กเก่ง อ.ว.น. กิจกรรมเปิดบ้าน EP Open House โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองขอแสดง​ความยินดี​กับนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันในกิจกรรมเปิดบ้าน EP Open House โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ดังนี้
1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน Singing Contest ได้แก่ ด.ญ.ศรัณย์ภัธรา ศันสนะบวร ป.6/1 ฝึกซ้อมโดย คุณครูณัฐริกา ปิ่นเวหา
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน S

admin

18 ธันวาคม 2020

การแข่งขันรายการ FIRST LEGO League Thailand 2019/2020

นการแข่งขันรายการ FIRST LEGO League Thailand 2019/2020 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 9-16 ปี ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อค้นหาทีมตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันหุ่นยนต์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ องค์การ

admin

30 มกราคม 2020
1 2 3
ติดต่อเรา