โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ​ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง เป็นศูนย์สอบ และสนามสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)​ประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้ นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง พร้อมด้วยนางสิรินภา ยินดี และนางสาวสันถวันท์ พยาเลี้ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดูแลการจัดสอบในครั้งนี้ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ดูรูปภาพ…