การประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง (กรณีพิเศษ)

       วันที่ 29 ธ.ค. 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง นำโดย นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง พร้อมด้วย นางสิรินภา ยินดี และ นางสาวสันถวัน พยาเลี้ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง จัดการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง (กรณีพิเศษ) ผ่านทางโปรแกรม Google Meet เพื่อมอบนโยบายและติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ จากสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 พร้อมกำชับให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพในช่วงปิดสถานศึกษานี้