จ่ายเงินตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาทต่อคน

 วันที่ 3 – 7 กันยายน 2564 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาทต่อคน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ(เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท) ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการนี้ นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

Read more