รับมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด “โครงการแบ่งปันน้ำใจมอบคอมพิวเตอร์“

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง พร้อมด้วยคณะครู ได้เดินทาง
ไปรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Read more