มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางดารณี คุณอนันนต์ ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้ มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดีในโครงการเวทีเสริมสร้างศักยภาพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา