กิจกรรมวันออกพรรษา ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำตัวแทนนักเรียนร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ วัดนางนองวรวิหาร

นอกจากนี้เช้าวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ตัวแทนครูและบุคลลากรทางการศึกษาได้ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2563 บริเวรอบอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร