การแข่งขันกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคกลาง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 8 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2563 นำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคกลาง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 8 ณ จังหวัดกาญจนบุรี