วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (New Normal School)

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (1 ก.ค. 63) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้ทำการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีมาตรการการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และกลุ่ม B ในแต่ละห้องเรียน เพื่อเป็นการลดความแออัดและ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้ได้มี ดร.ยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แบบ New Normal School นอกจากนี้ขอขอบคุณ นายสมบูรณ์ ศรีอุทยาน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตจอมทอง ที่มาช่วยอำนวยความสะดวกในวันเปิดภาคเรียนครั้งนี้ด้วย

ดูรูปภาพเพิ่ม…คลิกที่นี่