ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 26 มิถนายน 2563 ผอ.ดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมิถุนายน 2563 และพิธีลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือ ITA ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยมีนางฆอนีมะ พูลสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่…