ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายก่อนเปิดภาคเรียน

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 25 มิ.ย. 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน เพื่อควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะ และเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณ อดีต ส.ก.ธวัชชัย ทองสิมา และนายสมบูรณ์  ศรีอุทยาน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง พร้อมคณะ ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดี และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่…