การแข่งขันรายการ FIRST LEGO League Thailand 2019/2020

ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ อ.ว.น.
? “ทีม AWNN WE BELIEVE TEAM” ?

ซึ่งได้รับรางวัล “Excellence in Engineer Award” ???
ในการแข่งขันรายการ FIRST LEGO League Thailand 2019/2020 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 9-16 ปี ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อค้นหาทีมตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันหุ่นยนต์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
?????????????
1.ด.ช.ธิติพัทธ์ สุวรรณวัฒน์ ป.4/1
2.ด.ช.ภูริ ธนกุลเสถียร ป.4/1
3.ด.ช.ปฐมพงษ์ แซ่แต้ ป.5/1
4.ด.ญ.ณภัทร สิงหะเทพ ป.5/1
5.ด.ญ.ขวัญจิรา บัวสาย ป.5/1
6.ด.ญ.นัทธมน ปานเกลี้ยง ป.5/1
7.ด.ช.ณัฐภาค อ่ำศรี ป.5/1
8.ด.ช.อทิคม เพ่งเล็งผล ป.5/3
9.ด.ช.กิตติภณ เกียรติพิเชษฐชื่น ป.5/4
10.ด.ช.พลช ขำหิรัญ ป.5/4
??????????????
ครูผู้ควบคุมทีมและฝึกซ้อม ดังนี้
1.ครูวิชาญ สักแก้ว
2.ครูมานะชัย หวังผล
3.ครูอารดา รัตนนภาลัย

?อำนวยการฝึกซ้อม โดย ท่าน ผอ.ดารณี คุณอนันต์?