ผลงานการวาดภาพระบายสี ให้ตีพิมพ์ในคอลัมน์ “ฮากันวันเสาร์” ของหนังสือพิมพ์ “เดลินิวส์”

?ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองทั้ง 3 คน ที่ได้รับคัดเลือกผลงานการวาดภาพระบายสี ฝึกซ้อมโดยคุณครูสุนิดา พาภักดี ให้ตีพิมพ์ในคอลัมน์ “ฮากันวันเสาร์” ของหนังสือพิมพ์ “เดลินิวส์” ฉบับวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ด้วยค่ะ ???