ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 26 มิถนายน 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนการเปิดภาคเรีย 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีพระสิรินันทมุนี เจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม เพื่ออนุมัติเห็นชอบแผนการปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563

Read more

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 26 มิถนายน 2563 ผอ.ดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมิถุนายน 2563 และพิธีลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือ ITA ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

Read more

ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายก่อนเปิดภาคเรียน

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 25 มิ.ย. 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน เพื่อควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะ

Read more

ร่วมต้อนรับ ผอ.โรงเรียนวัดหนัง

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (25 มิ.ย.63) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง นำโดย ผอ.ดารณี  คุณอนันต์ และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ผอ.ขนบภรณ์  แก้วคงคา ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง สพป.กทม.

Read more

ต้อนรับครูวราภรณ์ (สายชั้นปฐมวัย) สู่รั้ว อ.ว.น.

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (25 มิ.ย.63) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง โดย ผอ.ดารณี  คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง และคณะครู ยินดีต้อนรับ

Read more

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ขอขอบคุณท่าน ศน.ณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์​จาก สพป.กทม. ที่ให้เกียรติมานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 รอบ 3 – 4

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ รอบ 3 ผู้ปกครองระดับชั้น ป.4และป.3 รอบ 4 ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1 และ 6 เพื่อชี้แจงรายละเอียดของการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ฃ

Read more

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.2 ป.5 และ ระดับชั้นปฐมวัย

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา

Read more