กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันนี้ (4 ธ.ค.63) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดง

Read more

อ.ว.น.ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 2 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง นำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับ นางสาวสันถวันท์ พยาเลี้ยง และ นางสิรินภา ยินดี เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรอง

Read more

นิทรรศการ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2563

นื่องในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง จึงได้จัดนิทรรศการ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ภาษาประจำชาติ ในนิทรรศการประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาติ

Read more

พิธีรับโล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษาและบุคลากรที่ยกระดับคุณภาพการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2563

เมื่อช่วงเช้าวันนี้

Read more

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

มื่อช่วงเช้าวันนี้ (3 ก.ค. 63) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษ พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 พร้อมทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดนางนองวรวิหาร

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 26 มิถนายน 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนการเปิดภาคเรีย 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีพระสิรินันทมุนี เจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม เพื่ออนุมัติเห็นชอบแผนการปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563

Read more

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 26 มิถนายน 2563 ผอ.ดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมิถุนายน 2563 และพิธีลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือ ITA ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

Read more