กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (12 ต.ค.63) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองได้จัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และกิจกรรมจิตอาสาถวาบพระราชกุศล

Read more

มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม

มื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางดารณี คุณอนันนต์ ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้ มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดีในโครงการเวทีเสริมสร้างศักยภาพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

Read more

การแข่งขันกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคกลาง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 8 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2563 นำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคกลาง (ประเทศไทย) ครั้งที่ 8 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

Read more

นิทรรศการ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2563

นื่องในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง จึงได้จัดนิทรรศการ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ภาษาประจำชาติ ในนิทรรศการประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาติ

Read more

พิธีรับโล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษาและบุคลากรที่ยกระดับคุณภาพการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2563

เมื่อช่วงเช้าวันนี้

Read more

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

มื่อช่วงเช้าวันนี้ (3 ก.ค. 63) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษ พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 พร้อมทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดนางนองวรวิหาร

Read more