กีฬาสี อ.ว.น. เกมส์ 2020 และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผูอำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี อ.ว.น. เกมส์ 2020 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายพนัส บุญวัฒนสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬา อ.ว.น. เกมส์ 2020 และอ่านสารงานวันเด็กแห่งชาติ จากนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2563 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาและของขวัญวันเด็กในครั้งนี้ด้วย โดยในการจัดการแข่งขันกีฬา อ.ว.น. เกมส์ 2020 เป็นการจัดการแข่งขั้นเพื่อให้นักเรียน คณะครูและบุคลากรภายใน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้ออกกำลังร่วมกัน แสดงถึงความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และกล้าแสดงออกในทางที่ดี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่