การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ซึ่งนำโดย ว่าร้อยโทชวลิต วิชาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลับพลาชัย เป็นประธานในการติดตาม ตรวจสอบ พร้อมด้วย ศน.สยาม ปิยะนราธร ศน.ณภัทร ใจกล้าและศน.ปวันรัตน์ สนธิสุวรรณ ที่ได้มาเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนครั้งนี้

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่