การฝึกอบรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม เนตรนารีสามัญและทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยนางดารณี คุณอนันต์ ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย วิชาบุกเบิก วิชาเดินทางไกล วิชาผจญภัยและ วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ หรือ นันทนาการ นอกจากนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จ.นครปฐม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวรรณคดีไทย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่