การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณ เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทของแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวให้กับผู้เข้าสอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ การจัดสอบในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เข้าสอบระดับนักธรรมชั้นตรี ระดับประถมศึกษา จำนวน 114 คน นักธรรมชั้นโท ระดับประถมศึกษา จำนวน 177 คน นักธรรมชั้นเอก ระดับประถมศึกษา จำนวน 105 คน นักธรรมชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา จำนวน 12 คน นักธรรมชั้นโท ระดับอุดมศึกษา จำนวน 14 คนและนักธรรมชั้นเอก ระดับอุดมศึกษา จำนวน 6 คน รวมผู้เข้าสอบธรรมศึกษาในปี 2562 ทั้งสิน 388 คน ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุรท่านเจ้าคุณสิรินันทมุณี เจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหารและครูพระที่มาแนะแนวในเนื้อหารายวิชาเพื่อเพิ่มทักษะแล้วนำความรู้ไปใช้ในการสอบธรรมศึกษาในครั้งนี้ด้วย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่