กระทงธรรม…กระทงทาน

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 11 พฤศจิกายน 62 ซึ่งเป็นวันขึ่น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันลอยกระทง กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาล วัดนางนอง ได้จัดกิจกรรม “กระทงธรรม…กระทงทาน” นำโดยคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ออกแบบแนวคิดกระทงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพาเพื่อนๆน้องๆทำกระทงถวายแด่วัดนางนอง เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมวันลอยกระทงและปลูกฝังให้นักเรียนมีส่วนร่วมและรู้รักษ์ประเพณีที่ดีงาม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่