ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อสรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในภาคเรียนที่ 1 ให้ผู้ปกครองรับทราบและได้เปิดโอกาสให้พบกับครูประจำของบุตรหลาน เพื่อรับทราบผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1 และปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้และปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ต่อมาช่วงบ่ายได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย เพื่อสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนสอนของภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัยให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ พร้อง ทั้งให้ผู้ปกครองเสนอแนะ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนานักเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบกับครูประจำชั้นพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาและร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม….คลิกที่นี่