โครงการหนูน้อย อ.ว.น. ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กลุ่มงานปฐมวัยจัดโครงการ หนูน้อย อ.ว.น. คนเก่ง ประจำปี 2562 โดยมี นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม 2 ส่วน ได้แก่ การแสดงนิทานเพลง เรื่อง สโนวไวท์และคนแคระทั้ง7 และฐานกิจกรรม จำนวน 5 ฐาน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและแสดงออกถึงศักยภาพของเด็กปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่