การประชุม conference ก่อนปิดเทอม

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ทางโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference กับโรงเรียนในสังกัด โดยมีนายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเพื่อพบปะพูดคุยก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2562

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่