เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาว สพป.กทม. 62

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะคุณครูและผู้เกษียณอายุราชการ ในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ คุณครูญดาภัค ภัทรรัชตนที คุณครูวนิดา ซ่อนภู่และคุณครูนันทิยา ภูวิชัย เข้าร่วมงาน “เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาว สพป.กทม. 62” เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ทุ่มเทเสียสละในทุก ๆ ด้าน และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบในราชการจนถึงวันเกษียณอายุราชการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) เป็นประธาน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และให้ข้อคิดเพื่อชีวิตที่เป็นสุขในวัยเกษียณอายุราชการ

ดูรุปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่