กิจกรรม “หนนูอ้ยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร”

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง โดยร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ บริษัทไทย ยาซากิ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด บริษัท ยามาโตะ อุนยู จำกัด และ บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด ได้จัดกิจกรรม “หนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” เพื่อปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนและเสริมสร้างวินัยจราจรให้แก่นักเรียนในการใช้รถ ใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม. มาเยี่ยมชมและให้คำแนะนนำในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่