ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดประกวด/แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันทำความเข้าใจระเบียบในการจัดการแข่งขันแต่ละประเภท ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางดารณี คุณอนันต์ มาเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่