กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 62 กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดขึ้นในหัวข้อกิจกรรมบูรณาการ “เด็กไทย 4.0 รู้รักการเรียน” ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางดารณี คุณอนันต์ มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยภายในงานมีจัดทำและประกวดสมุดเล่มเล็ก ที่คั้นหนังสือและหุ่นมือจากถุงกระดาษา โดยบูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

ดูรุปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่