กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกาา 2562

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 62 กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นในหัวข้อ “เด็กไทย 4.0 รู้รักการเรียน” ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางดารณี คุณอนันต์มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยภายในงานมีประกวดชุดรีไซเคิลจาดวัสดุเหลือใช้ หอคอนเสียดฟ้า สีสันแต่งอวกาศ การแข่งขันรถขนไข่รวมพลังและการแข่งขันออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์รถบังคับ โดยบูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผสมผสานกับทุกรายวิชา เช่น ศิลป์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และCoding เป็นต้น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่