กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง จัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม นำคนดีสู่สังคม โดยจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีขึ้น เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง ครอบครัวกับโรงเรียน ช่วยบ่มเพาะให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี ส่งต่อสู่สังคม โดยภายในงาน มีกิจกรรมพู่กันในมือแม่ สร้างความตระหนักเรื่องเวลาคุณภาพกับการเลี้ยงดูลูก กิจกรรม บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีด้วยเวลาคุณภาพของครอบครัว อภิปรายกิจกรรมที่ช่วยแก้ปัญหานักเรียนติด Social media
ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการดำเนินงานขอขอบพระคุณตัวแทนคุณแม่ทุกท่าน ที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนดี สู่สังคม ครั้งนี้เป็นอย่างสูง

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่