งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้มอบหมายให้นางสาววรรธนันทน์ เดชาเลิศ นำตัวแทนลูกเสือสำรองจำนวน 6 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาเซนต์คาเบรียล 2000 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เนื่องในวันที่ 5 สิงหาคม 2501 ตั้งกองลูกเสือสำรอง กองแรกของประเทศไทย และครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองประเทศไทย นับเป็นวันลูกเสือสำรองของไทย “ทำดีที่สุด” ถือเป็นวันลูกเสือสำรอง

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่