กิจกรรมสัปดาห์อาเซียนศึกษา ประจำปี 2562

วันที่ 5 ส.ค. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง นำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนศึกษา ประจำปี 2562 ซึ่งวันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันครบรอบการก่อตั้งอาเซียนที่ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองจะจัดแหล่งเรียนรู้สัปดาห์อาเซียนศึกษา ระหว่างวันที่ 5-20 สิงหาคม 2562 เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รําลึก ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ถึงการริเริ่ม การวางรากฐาน และการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนตั้งแต่ในอดีตซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 และได้พัฒนาจนกลายเป็น ประชาคมอาเซียนในปัจจุบันรวมเวลาทั้งสิ้น 24 ปี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่