การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดกิจกรรมการอบรมการเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) เพื่อเป็นการขยายผลและพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วโดยใช้เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ให้กับคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียนได้นำไปสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีนางสุนันทา บุญสนอง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการอบรม และทางโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองขอขอบคุณ ศน.ณภัทร ใจกล้า และคณะที่ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่