กิจกรรมเด็กไทยดูดี มีพลานามัย (เจาะเลือดตรวจสุขภาพ) ปีการศึกษา 2562

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (25 ก.ค. 62) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูแต่ละสายชั้นได้จัดกิจกรรมเด็กไทยดูดีมีพลานามัย (เจาะเลือดตรวจสุขภาพนักเรียน) และทางโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ก็ขอขอบคุณท่าน ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชุติมา ศิริกุลชยานนท์ หัวหน้าโครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย ที่ได้จัดเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกในการเจาะเลือดตรวจสุขภาพนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่