นักเรียนร่วมรับเสด็จวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในอาสาฬหบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเข้าสวดโอ้เอ้วิหารราย ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ในวันเสด็จพระราชดำเนิน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในครั้งนี้ด้วย

ขอขอบคุณเนื้อข่าวบางส่วนจาก : จากเว็บไซต์หนังสื่อพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2562