กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 ก.ค. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา (16 ก.ค. 62) ประจำปี 2562 ณ วัดนางนองวรวิหาร เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของพุทธศาสนิกชน

ดูรุปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่