กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 ก.ค. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางสุนันทา บุญสนอง หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน วิชาการและคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดนางนองวรวิหาร เนื่องในเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของพุทธศาสนิกชน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่