กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และรำลึกถึงกวีเอกของไทยและผลงาน โดยในกิจกรรม มีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกวดแต่ตัวละครในวรรณคดี ประกวดวาดภาพระบายสี มีร้านขายของย้อนยุค การละเล่นพื้นบ้าน เป็นต้น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่