พิธีไหว้ครู ทำบุญโรงเรียนและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ซึ่งในงานมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ อาทิ เช่น การแข่งขันพานไหว้ครูสร้างสรรค์ การประกวดแต่งคำขวัญและการเขียนเรียงความ การแข่งขันประกวดระบายสีเนื่องในวันครู และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง นำโดย นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยโรงเรียน คณะครูและตัวแทนนักเรียน ร่วมทำบุญโรงเรียนประจำปี โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดนางนองวรวิหาร และการแจกทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักเรียน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่