กิจกรรมบูรราการเรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสาน ศาสตร์ พระราชา

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ( 5 มิ.ย. 62 ) กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดกิจกรรมบูรราการเรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานศาสตร์พระราชา เนื่องในวันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปีการสึกาา 2562 ในโครงการตามรอบพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เรียนรู้ศาสตร์พระราชา และนำไปประยุกต์ใช้ในชิีวิตประจำวันได้

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่