เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 30 พ.ค. 2562 ทางโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน พัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจหลักการเลือกตั้ง เป็นคนดีในสังคมประชาธิปไตย โดยมีเป้าหมายปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยแก่ผู้เรียนและยึดถือปฏิบัติเป็นชีวิตประจำวัน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่