ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ทางโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ในการนี้ได้มีนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ เพื่อชีแจ้งกฎระเบียบและการแนะนนำครูประชำชั้นแต่งละห้อง นอกจากนี้ได้ให้ผู้ปกครองได้เข้าเยี่ยมชนห้องเรียนของบุตรหลานและพูคุยปรึกษาแนวทางทางต่าง ๆ กับครูประจำชั้นของบุตรหลานด้วย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่