อนุบาลวัดนางนอง รับการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางดารณี  คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ให้การต้อนรับ นายสุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ รอง ผอ.สพป.กทม. และนางสาววิภาวดี  เหล็มเต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ในการตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร